Tanel on inimkäitumise ja motivatsiooni modelleerimise ekspert, kel 15 aastat kogemust alus- ja rakendusuuringute planeerimisel ja elluviimisel. Oma doktoritöös (2008) arendas Tanel meeleoluhäirete mudeleid, mis on täna nurgakiviks individuaalsete erinevuste uuringusuunale depressiooni kujunemises. Hiljem uuris ta kõrgemate kognitiivsete funktsioonide (keel ja kõne) evolutsiooni.

Praegu on Taneli uuringute fookuses, kuidas üksikisik oma isikustatud andmete väärtust tajub ning seda erinevates olemasolevates ja tuleviku teenustes maksimeerib. Partnerluses erinevate Eesti ettevõtetega viib Tanel ellu living lab algatust, mis loob ja katsetab uusi lahendusi isikuandmete halduses, et rakendada neid parimates isiklikes, äri- ja avalikes huvides.

Veel saab Taneli taustast lugeda tema LinkedIni lehel https://ee.linkedin.com/in/tanel-mällo-61321b6a

Tanel is an expert of human behavior and motivation modelling with 15 years of experience in basic and applied behavioral research. He received his doctorate in psychology in 2008 for the development of models of mood disorders that are now a cornerstone of basic research of individual variations in depression vulnerability. Later he studied the evolution of higher cognitive functions (language and speech). 

Tanel currently explores how individuals perceive the value of their personal data and how they maximize this value in various existing and future services. He runs a living lab that partners with Estonian businesses to provide insights in personal data management that put it to the best personal, business and public use.

You can read more about Tanel's background on his LinkedIn page at https://ee.linkedin.com/in/tanel-mällo-61321b6a