socrates_aristotle_the_school_of_athens_raphael_painter_desktop_3840x1200_hd-wallpaper-915278.jpg
socrates_aristotle_the_school_of_athens_raphael_painter_desktop_3840x1200_hd-wallpaper-915278.jpg

Partner @ STATS Unities


SCROLL DOWN

Partner @ STATS Unities


STATS Unities'e ärimudel põhineb partneritel, kes on oma ala eksperdid. Nagu Hollywoodi filmitööstus toob kokku oma ala eksperdid filmiprojektideks, toome ka meie kokku talendid kogu maailmast, et muuta organisatsioonide protsessid paremaks ja intelligentsemaks, kasutades selleks statistikat, analüütikat ja masinõpet.

Me ei ole oma töös puhtalt akadeemilised ega ka üldise lähenemisega juhtimiskonsultandid. STATS Unities'e partnerid on pühendunud eksperdid, kes sihivad kindlaid valdkondi ja piiratud ajaga projektidega jõuavad tulemusteni. 

Tutvu partneritega:

The business model of STATS Unities is based on partners, who are specialists in their own respective areas. Just like Hollywood film industry brings together top talents for projects, we bring together talents across the world for making organization processes better and smarter by using statistics, analytics and machine learning.

We in our work are not purely academic nor are we management consultants with general approach. Partners of STATS Unities are dedicated experts who target specific areas  and with time-limited projects to get things done. 

Meet the partners:Oliver Kadak


Oliver Kadak


Oliveril on üle 20 aasta infotehnoloogiaalast kogemust ettevõtluses ja avalikus sektoris, sellest ca 16 aastat kogemust analüütikas. Alustanud programmeerijana ning hiljem jätkanud  juhina rahvusvahelistes korporatsioonides nagu Oracle ja SAS Institute, on Oliver nõustanud tosinaid  organisatsoone Eestis, Lätis, Põhjamaades ja teistes Euroopa Liidu riikides. 

Viimastel aastatel on Oliver keskendunud analüütika- ja andmekaevelahendustele avalikus sektoris, panganduses ja telekommunikatsioonis.  Oliver on STATS Unities'e asutaja ja partner.

Vabal ajal juhtis Oliver TEDxTallinna tiimi inspiratsioonikonverentside korraldamisel ja applespoti tiimi Apple Inc kommuuni arendamisel Eestis. Pikemalt saab Oliveri taustast ja referentsidest lugeda tema LinkedIni lehel http://linkedin.com/in/oliverkadak.

Oliver has more than 20 years experience of information technology in private and public organizations, about 16 years of this experience in analytics. Started as a programmer and continued later as a manager in international companies as Oracle and SAS Institute, Oliver has advised dozens of different organizations in Estonia, Latvia, Nordic and other European Union countries.

Lately Oliver has focused on analytics and data mining in public sector, banking and telecommunication. Oliver is founding partner of STATS Unities.

At his free time Oliver was leading TEDxTallinn team for organizing inspiration conferences and applespot team for developing Apple Inc community in Estonia. For more detailed view on Oliver's background and references, please see his LinkedIn page http://linkedin.com/in/oliverkadak.

Gary Cokins


Gary Cokins


Gary Cokins on rahvusvaheliselt tunnustatud ärianalüütika- ja juhtimisarvestuse ekspert, kõneleja ja paljude raamatute autor. Ta on Analytics-Based Performance Management nimelise nõustamisettevõtte asutaja, Carys, North Carolinas www.garycokins.com. Gary sai bakalaureusekraadi cum laude tööstusuuringutes ja juhtimisarvestuses Cornelli ülikoolist 1971. aastal ning MBA cum laude Northwesterni Ülikooli Kellogg juhtimiskoolist 1974. aastal.

Gary alustas oma karjääri strateegilise planeerijana FMC Link-Belt divisjonis ja töötas seal hiljem kontrolleri ja juhina. 1981. aastal alustas Gary oma konsultandikarjääri kõigepealt Deloitte'is ning 1988. aastal KPMG-s. 1992. aastal juhtis Gary Electronic Data Systemsis rahvusliku kuluarvestuse konsultatsiooniüksust, hiljem sai EDSist osa Hewlett-Packardi nimelisest organisatsioonist. 1997-2003 oli Gary juhtiv konsultant SAS Institute'is, mis on maailma juhtivaid ärianalüütika tarkvara tootjaid.

Gary on andnud välja hulgaliselt raamatuid, tema kaks viimast raamatut juhtimisarvestuse teemadel on: Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk, and Analytics, ja Predictive Business Analytics. Tema raamatuid kirjastab John Wiley & Sons. Pikemalt saab Gary taustast ja referentsidest lugeda tema LinkedIni lehel http://www.linkedin.com/pub/gary-cokins/0/15a/949

 

Gary Cokins is an internationally recognized expert, speaker, and author in enterprise and corporate performance management improvement methods and business analytics. He is the founder of Analytics-Based Performance Management, an advisory firm located in Cary, North Carolina at www.garycokins.com . Gary received a BS degree with honors in Industrial Engineering/Operations Research from Cornell University in 1971. He received his MBA with honors from Northwestern University’s Kellogg School of Management in 1974. 

Gary began his career as a strategic planner with FMC’s Link-Belt Division and then served as Financial Controller and Operations Manager. In 1981 Gary began his management consulting career first with Deloitte consulting, and then in 1988 with KPMG consulting. In 1992 Gary headed the National Cost Management Consulting Services for Electronic Data Systems (EDS) now part of HP. From 1997 until 2013 Gary was a Principal Consultant with SAS, a leading provider of business analytics software. 

His two most recent books are Performance Management: Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk, and Analytics, and Predictive Business Analytics. His books are published by John Wiley & Sons. 

For more detailed view on Gary's background and references, please see his LinkedIn page at http://www.linkedin.com/pub/gary-cokins/0/15a/949

Jussi Varjus


Jussi Varjus


Jussi on juhtivekspert analüütikas, kes on spetsialiseerunud kliendihaldusele, riskimudelitele ja nõudluse prognoosimisele. Tal on üle 15 aasta kogemust analüütikalahenduste disainimisel, planeerimisel, teostamisel ja hilisemal toetamisel erinevates organisatsioonides.

Jussil on töökogemust telekommunikatsioonis, panganduses, kindlustuses, jaekaubanduses ja kirjastustes Soomes, Rootsis, Eestis, Hollandis, Austraalias ja Uus-Meremaal. Pikemalt saab Jussi taustast ja projektidest lugeda tema LinkedIni lehel https://fi.linkedin.com/pub/jussi-varjus/5a/bb1/160/en ja siin.

Jussi is a leading expert in analytics, specialising in CRM, risk and demand forecasting. He has over 15 years experience in designing, planning, delivering and supporting analytical software solutions for several different organizations.

Jussi has working experience in Telco, Banking, Insurance, Retail and Publishing industries in Finland, Sweden, Estonia, Holland, Australia and New Zealand.
For more detailed view on Jussi's background and projects, You can read on his LinkedIn page https://fi.linkedin.com/pub/jussi-varjus/5a/bb1/160/en and here.

Dr. Hendrik Wagner


Dr. Hendrik Wagner


Dr. Hendrik Wagner on juhtiv ekspert ja analüütik andmekaeve, krediidiriski ja Basel 2-ga seotud modelleerimises ja mudelite valideerimises.

Ta on enam kui 16 aasta kogemusega suurepärane õpetaja ja esineja, tal on olnud kliente Austriast, Horvaatiast, Soomest, Saksamaalt, Malaisiast, Hollandist, Filipiinidelt, Serbiast, Lõuna-Aafrikast, Rootsist, Taist ja mujalt.  

Hetkel töötab Hendrik sõltumatu konsultandina, on aga üks peamisi krediidiskooringu funktsionaalsuse rajajaid SAS Institute andmekaevelahendustesse. Täna on tema missioon aidata krediidiriski ja siseauditi osakondi Euroopas ja üle maailma, et aidata neil jõuda tipptasemel krediidiskooringu süsteemideni, tõstmaks organisatsioonide töö tasuvust ja täpsust.

Pikemalt saab Hendriku taustast ja referentsidest lugeda tema LinkedIni lehel https://de.linkedin.com/in/drhendrikwagner

Dr. Hendrik Wagner is a leading expert and analyst in Data Mining, Scorecard development, Basel 2 related modelling and model validation.

He is an excellent teacher and presenter with more than 16 years of experience in the field of Data Mining with Customers from Austria, Croatia, Finland, Germany, Malaysia, Netherlands, Philippines, Serbia, South Africa, Sweden, Thailand and beyond. 

As an independent consultant now, before Hendrik was an essential part at SAS Institute introducing scorecard development functionality into SAS' data mining solution. He has a mission to assist credit risk and internal audit departments in Europe and globally in moving towards and maintaining state-of-the-art credit scoring and internal rating systems in order to increase profitability and assure compliance. 

You can read more about Hendrik's references, Customers and background on his LinkedIn page at https://de.linkedin.com/in/drhendrikwagner

 

Jérôme Bryssinck


Jérôme Bryssinck


Jérôme on juhtiv ekspert suuremahuliste pettuste ning seotud riskide avastamises, enam kui 10 aastat on ta nõustanud avaliku sektori organisatsioone Euroopas ja mujal.

Tal on olnud silmapaistev osa käibemaksukarusselliga seotud pettuste vastases võitluses Euroopas ning on saavutanud märkimisväärseid tulemusi paljudes riikides, sh Belgias, kus ta koos oma tiimi ja maksuametiga suutis aastaga vähendada käibemaksupettuseid enam kui 1 miljardi euro väärtuses.

Jérôme on ka kogenud analüütik, kes mõistab keerulisi ja raskeid probleeme, millega riikidel tuleb rinda pista ja on tõenäoliselt üks parimaid eksperte võrgustike analüüsis.

Pikemalt saab Jérôme'i taustast lugeda tema LinkedIni lehel https://be.linkedin.com/pub/jérôme-bryssinck/3/19a/248

Jérôme is leading expert on fraud management with more than 10 years of experience on advising government agencies around Europe and beyond.

He has been essential in advising and detecting tax carousel fraud across Europe, with remarkable success stories from many countries, including Belgium, where Jérôme and his team together with Special Tax Inspectorate managed to reduce VAT fraud nearly by 1 billion euros.

Jérôme is an experienced, hands-on analyst with brilliant understanding of large and complex problems governments face and is probably one of the top specialists in Europe on social network analysis.

You can read more about Jérôme's background on his LinkedIn page at https://be.linkedin.com/pub/jérôme-bryssinck/3/19a/248

 

Dr. Tanel Mällo


Dr. Tanel Mällo


Tanel on inimkäitumise ja motivatsiooni modelleerimise ekspert, kel 15 aastat kogemust alus- ja rakendusuuringute planeerimisel ja elluviimisel. Oma doktoritöös (2008) arendas Tanel meeleoluhäirete mudeleid, mis on täna nurgakiviks individuaalsete erinevuste uuringusuunale depressiooni kujunemises. Hiljem uuris ta kõrgemate kognitiivsete funktsioonide (keel ja kõne) evolutsiooni.

Praegu on Taneli uuringute fookuses, kuidas üksikisik oma isikustatud andmete väärtust tajub ning seda erinevates olemasolevates ja tuleviku teenustes maksimeerib. Partnerluses erinevate Eesti ettevõtetega viib Tanel ellu living lab algatust, mis loob ja katsetab uusi lahendusi isikuandmete halduses, et rakendada neid parimates isiklikes, äri- ja avalikes huvides.

Veel saab Taneli taustast lugeda tema LinkedIni lehel https://ee.linkedin.com/in/tanel-mällo-61321b6a

Tanel is an expert of human behavior and motivation modelling with 15 years of experience in basic and applied behavioral research. He received his doctorate in psychology in 2008 for the development of models of mood disorders that are now a cornerstone of basic research of individual variations in depression vulnerability. Later he studied the evolution of higher cognitive functions (language and speech). 

Tanel currently explores how individuals perceive the value of their personal data and how they maximize this value in various existing and future services. He runs a living lab that partners with Estonian businesses to provide insights in personal data management that put it to the best personal, business and public use.

You can read more about Tanel's background on his LinkedIn page at https://ee.linkedin.com/in/tanel-mällo-61321b6a